ABBYY Mobile OCR Engine 4.0

ABBYY Mobile OCR Engine, založený na celosvetovo známych OCR technológiách od ABBYY, využíva výkonné algoritmy pre spracovávanie snímok a vysoko presné rozpoznávanie textu v mobilných zariadeniach a je optimalizovaný tak, aby poskytoval vysokú efektívnosť kombinovanú s nízkymi požiadavkami na zdroje zariadenia.

Vďaka svojej rozsiahlej podpore jazykov je ABBYY Mobile OCR Engine ideálnym riešením pre vývojárov mobilných a „ľahkých“ aplikácií, ktorí sa snažia zvýšiť atraktivitu svojich produktov, aktualizovať a rozšíriť ich funkcionalitu a oblasti aplikácií.

Pre koho ABBYY Mobile OCR Engine určený?

Vývojári hardvéru a softvéru pre mobilné zariadenia, výrobcovia zariadení na skenovanie a spracovávanie snímok, vývojári „ľahkých“ a rýchlych rozpoznávacích aplikácií pre počítače a notebooky môžu svojim produktom pridať novú výkonnú funkcionalitu mobilného rozpoznávania použitím tejto výnimočnej technológie OCR s kompaktným kódom.

Čo ABBYY Mobile OCR Engine robí?

ABBYY Mobile OCR Engine transformuje snímky na ovládateľný text, ktorý môže byť ukladaný, editovaný alebo odosielaný cez email alebo SMS. Aplikácie založené na ABBYY Mobile OCR Engine premenia poznámky, vizitky, výstrižky z novín, jedálne lístky a iné texty zachytené mobilným zariadením na využiteľné dáta.

Aké sú hlavné výhody ABBYY Mobile OCR Engine?

ABBYY Mobile OCR Engine je ocenená pokroková technológia špeciálne vytvorená pre integráciu funkcií rozpoznávania a čítania vizitiek do aplikácií mobilných zariadení.

Kombinuje výkonné funkcie rozpoznávania s výnimočnou presnosťou a malou softvérovou stopou, ktorá vyžaduje minimálne zdroje hardvéru. Táto OCR technológia s kompaktným kódom je schopná bežať vo veľmi obmedzených podmienkach ako malá pamäť, konkrétny operačný systém alebo neštandardný typ procesora. Vďaka tomuto je ideálnym na zabudovanie do mobilných telefónov, malých ručných zariadení a prenosných zobrazovacích riešení.

Navyše, ABBYY Mobile OCR Engine 4.0 môže byť použitý v aplikáciách pre rôzne platformy (mobilné a pre PC): Android, Linux, Moblin, iPhone, Mac OS, Symbian, Windows a Windows Mobile. Je možný prenos aj na iné platformy.

Viac informácií >>