ABBYY FineReader Engine for Embedded OS

ABBYY FineReader Engine for Embedded OS je vysoko prenosný SDK s nízkymi nárokmi na systémové zdroje pre integráciu funkcií OCR
a konverzie dokumentov do MFP a iných inteligentných zariadení.

S FineReader Engine for Embedded OS ABBYY ponúka:

  • SDK s nízkymi požiadavkami na systémové zdroje pre integráciu funkcií OCR a konverzie dokumentov do MFP a iných inteligentných zariadení

 
  • Profesionálnu službu prispôsobenia pre výrobcov hardvéru, aby mohli vyťvýkonné technológie od ABBYY upravené podľa potrieb rôznych predajcov a zabudované dodatočné funkčnosti

 

SDK prináša jadrové technológie rozpoznávania od ABBYY pre konverziu skenovaných dokumentov do prehľadávateľných a vysoko komprimovaných dokumentových formátov: PDF, PDF/A a PDF s MRC.

Export do editovateľných dokumentových formátov: RTF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, TXT/CSV, DBF, XML sú dostupné
pre užívateľské riešenia.

ABBYY poskytuje špeciálnu službu pre výrobcov hardvéru, ktorá im umožňuje vybaviť ich produkty prispôsobenou sadou funkcií integrovaním FineReader Engine for Embedded OS do MFP a iných zariadení.

Viac informácií >>