Vývojové nástroje

ABBYY FineReader Engine 11 - obsiahly software development kit (SDK), ktorý obsahuje všetky technológie potrebné na vývoj výkonných a inteligentných systémov na rozpoznávanie dokumentov, konverziu dokumentov a vyťažovanie dát so 198 jazykmi pre OCR a 113 jazykmi pre ICR.

viac >>

ABBYY FineReader Engine for Embedded OS - vysoko prenosný SDK s nízkymi nárokmi
na systémové zdroje pre integráciu funkcií OCR a konverzie dokumentov do MFP a iných inteligentných zariadení. Pre predajcov MFP je dostupná špeciálna ponuka.

viac >>

ABBYY Mobile OCR 4.0 SDK - sada nástrojov pre rozšírenie mobilných a iných kompaktných aplikácií o možnosti rozpoznávania a konverzie textu.

viac >>

ABBYY Flexi Capture Engine 10 SDK - Táto sada nástrojov je prvým obsiahlym SDK
pre vyťažovanie dát, ktorý kombinuje technológie a nástroje pre klasifikáciu dokumentov, spracovávanie formulárov, pološtruktúrovaných a neštruktúrovaných dokumentov, export
na backend a archiváciu.

viac >>