KODAK Capture Pro

KODAK Capture Pro
Vysoko výkonná skenovacia a indexačná aplikácia, ktorá vďaka mnohým nástrojom
pre úpravu po skenovaní umožňuje optimalizovať prácu so skenovanými dokumentmi.
Používateľovi zabezpečuje maximálnu rýchlosť, presnosť a jednoduchosť skenovania.
Umožňuje optimálne využiť všetky prednosti skenera a zvýšiť produktivitu práce.
 

 

Optimalizované funkcie softvéru KODAK Capture Pro:

 • Podpora viac ako 150 modelov skenerov od všetkých popredných svetových výrobcov
 • Zvýšená produktivita vďaka mnohých automatizovaných funkci
 • Pokročilé indexovanie pomocou až 999 indexovacích polí
 • Prehliadač dávok a zobrazenie miniatúr v GUI
 • Podpora čiarových kódov a podpora zónového OCR/MICR
 • Možnosť prispôsobenia softvéru pomocou rozhrania pre programovanie aplikácií (API)
 • Konektivita s desiatkami systémov pre správu dokumentov a správu obsahu
 • A mnohé ďalšie

Základný popis

Dávkové skenovanie sa dostalo na ďalšiu úroveň produktivity!

Kodak Capture Pro Software je skenovacia aplikácia, ktorá úplne využíva všetky funkcionality skenerov Kodak a ďalších cca 160 modelov
skenerov od iných výrobcov. Obsahuje mnohé automatizované funkcie, pružné prispôsobenie požadovanému množstvu spracovávaných
dokumentov, mnohé prednastavené výstupné formáty a štruktúry dát.

K novým funkcionalitám patrí napr.:

 • vyhľadávanie v databázach pre automatickú validáciu a vyvolávanie indexových polí pri ODBS databázach
 • automatický import už existujúcich obrazových súborov a možnosť použiť na ne všetky imagingové funkcie
  ako pri skenovaných dokumentoch
 • "Advanced System Output Destinations" umožňuje vybrať akýkoľvek podporovaný typ súboru pre obrazový výstup
 • plná integrácia so systémami MS SharePoint, Documentum a mnohými inými ECM alebo DMS systémami

Popis funkcionalít

Intuitívne a nastaviteľné používateľské rozhranie

 • Panely nástrojov a okná môžu byť umiestnené kdekoľvek tak, aby ich pozícia čo najlepšie vyhovovala príslušnej
  skenovacej úlohe
 • Prehliadač Dávka/Dokument/Stránka zaisťuje dokonalý prehľad o obsahu dávky a ponúka jednoduchú navigáciu
  a efektívnu editáciu dát
 • Automatické alebo manuálne vymazávanie prázdnych stránok založené na veľkosti súboru alebo na obsahu.
  Ukladajte len to, čo chcete, pri plnej kontrole nad tým, čo vymazávate
 • Prednastavené úlohy na jedno kliknutie, ktoré umožní aj začínajúcemu používateľovi vykonávať komplexné
  skenovacie práce

Efektívna indexácia

 • Indexovanie založené na čiarových kódoch vrátane dvojdimenzionálnych (2D) čiarových kódov, zonálnom
  OCR so zberom dát vo viac ako 100 jazykoch a MICR. Teoreticky neobmedzený počet indexačných polí a znakov
 • Výstupné masky pre dáta všetkých typov umožňujúce jednoduché a pružné preformátovanie hodnôt
 • Náhrady znakov pre automatickú opravu častých chýb OCR alebo vymazávanie nechcených znakov
 • XML výstupný formát indexov ponúkajúci jednoduchú výmenu a zdieľanie dát
 • Oprava dát označených ako chyby je možná ihneď pri ich výskyte alebo neskôr pri ďalšom priebehu spracovania
  naskenovaného dokumentu
 • Rozbaľovacie zoznamy pre vkladanie vybraných konkrétnych typov dát
 • „Drag and Drop“ OCR pre vyťažovanie dlhých dátových štruktúr ako napr. adries
 • Zväčšovanie častí dokumentu s kľúčovými dátami
 • Vyťažovanie dát z ktorejkoľvek strany viacstránkového dokumentu

Široká ponuka výstupov

 • Možnosť vybrať buď výstup vo farbe a čiernobielo alebo čiernobielo a v stupňoch šedej
 • Skenovanie do tradičných súborových formátov vrátane TIFF a JPEG a ďalej úplná podpora PDF vrátane
  neobmedzene prehľadávateľného PDF (v akomkoľvek jazyku vrátane ázijských), PDF-A a PDF-MCR
  bez dodatočných nákladov
 • Skenovanie priamo do e-mailu alebo do širokého spektra DMS a ECM aplikácií

Vysoká miera bezpečnosti a ochrany dát

 • Zakrývanie citlivých informácií
 • Správa užívateľských oprávnení pre zaistenie ochrany a integrity dát s individuálnymi užívateľskými a skupinovými profilmi
 • Práva riadené na úroveň jednotlivých funkcií alebo ich skupín
 • Voliteľné zachovanie dávok pre nové spracovanie aj po ich exporte
 • Audit indexovania na výstupe zabráni exportu chybne alebo čiastočne indexovaných dát
 • Digitálny podpis ako indikácia, či bol obraz dokumentu pozmenený